ONDERSTEUNING

Medianetwerk Plus wil de belangen van onze waarden gedreven media behartigen. Het gaat hoofdzakelijk over uitgaven van middenveld- en beroepsorganisaties, van social profit organisaties en van vzw’s. In 2015 wordt ons aanbod om daar nog beter in te slagen verder uitgebouwd:

–              Wij verwijzen naar het groot succes van onze opleidingen en bijscholingen in het kader van onze Academie van de Periodieke Pers, alle info via www.persacademie.be. In 2015 wordt het aanbod verder verbeterd ook richting nieuwe media en mediamix. Al uw suggesties zijn daartoe welkom.

–              Aanbod van coaching van KMO-uitgevers en redacties.

–              Meer betaalde overheidscommunicatie via onze uitgaven.

–              Netwerking en ervaringsuitwisseling onder onze leden.

–              Betaalbare posttarieven en het verder ondersteunen van de periodieke pers door de overheden.

–              Onze tussenkomsten bij onder meer bpost voor een kwalitatieve dienstenverlening.

–              Ons advies aan de leden inzake uitgevers- en redactieaangelegenheden.

–              Ons nieuw maandelijks e-zine Medianetwerk Plus INFO en Medianetwerk Flash.

–              De perskaart.

–              Informatie en ledeninfo via onder meer www.medianetwerkplus.be.

Daarom rekenen wij voor 2015 op uw lidmaatschap. De raad van bestuur heeft het lidgeld 2015 bepaald op €95. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer BE23 7364 0223 2691 EUR

van Medianetwerk Plus met vermelding: “Lidgeld 2015”.

Het bedrag voor de administratiekosten per aangevraagde perskaart bedraagt €50 voor uzelf en uw redactionele medewerkers.

De Medianetwerk Plus-perskaarten worden enkel afgeleverd aan uitgevers, journalisten  en mediamedewerkers  verbonden aan de door de Medianetwerk Plus-leden uitgegeven media en na betaling van het lidmaatschap en het aantal gewenste perskaarten.