GESCHIEDENIS

Al in 1952, nauwelijks zeven jaar na de tweede wereldoorlog, besluit een aantal katholieke uitgevers een eigen vereniging op te richten “omdat de stem van de katholieke bladen veel te weinig aan bod komt in de bestaande persorganisaties”.
Op dat ogenblik verschijnen in ons land 771 katholieke en christelijke periodieken, 15 Vlaamse en 14 Franstalige dagbladen, 102 Vlaamse en 51 Franstalige weekbladen, 349 Vlaamse en 240 Franstalige periodieken.
Belangrijkste bezieler voor de jonge beroepsorganisatie was pater Frans Janssens (+), dominicaan en grondlegger van wat nu uitgeverij Halewijn is geworden, uitgever van onder meer Kerk en Leven. In 1954 erkent de Raad van State VUKPP onder het wettelijk statuut van beroepsorganisatie.
 

Pater Frans Janssens

Pater Frans Janssens (+) grondlegger van wat nu uitgeverij Halewijn is geworden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfde doelstellingen, eigentijdse verpakking

Inderdaad, een product van het toenmalig ideologisch
 sterk verzuild Vlaanderen. Toch blijken doelstellingen van bij de stichting in essentie dezelfde als nu. Wij citeren: “onderhandelingen met de grossisten, fabrikanten en ministerie in verband met de papierprijzen, fiscale problemen en posttarieven behartigen, vorming en bijscholing organiseren.” 
Jan Sansen (+), uitgever van Het Wekelijks Nieuws uit Poperinge wordt de 
eerste voorzitter. In 1960 volgt Fons Margot, secretaris-generaal van het NCMV en hoofdredacteur van”De Middenstand” hem op.
Op zijn beurt wordt hij in 1976 opgevolgd door Frans Nauwelaerts (+), toen directeur bij uitgeverij Averbode.
 Na diens overstap naar dagblad “Het Volk”, wordt Frans Sterckx, hoofdredacteur van “Boer en Tuinder” VUKPP-voorzitter. Jo Cornille, directeur van uitgeverij Halewijn is de volgende voorzitter en voorlopig sluit Kris Houthuys, de eerste vrouw als voorzitter, het rijtje af.
Al sinds de jaren zestig is het secretariaat van de beroepsorganisatie gevestigd in de lokalen van NCMV, nu UNIZO. In 1991 volgde Ronny Lannoo, tot voor kort hoofdredacteur van ZO Magazine en UNIZO-directeur communicatie, Gaby Vanden Berghe (+) op. Gaby was redactiesecretaris van het UNIZO–ledenblad.

De stroomversnelling van VUKPP naar Medianetwerk Plus

De beroepsorganisatie evolueert mee met haar tijd en met de evolutie van
 de leden en de media. Begin jaren negentig wordt bij de leden een grondige, kritische evaluatie doorgevoerd over de bestaansreden van de organisatie binnen een ontzuilde samenleving en over 
de daarmee verbonden uitdagingen van de betrokken leden-uitgevers en hun uitgaven. De conclusie luidt: de beroepsorganisatie moet ermee doorgaan. De kerntaken zijn: de belangenbehartiging, bijzonder van de vzw-uitgevers, vorming 
en bijscholing van de betrokken uitgevers en redacties in het kader van de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering naar aanpak, marketing, kostenbeheersing, nieuwe technologieën, vorm en inhoud. Er kan daartoe doeltreffend worden samengewerkt met andere federaties van uitgevers. Sindsdien is de werking van de beroepsorganisatie naar een hogere snelheid geschakeld met een bijzondere aandacht voor de verdere professionalisering van de media van vzw-uitgevers, middenveldorganisaties en social-profit-instellingen.
De met de tijd spontaan gegroeide specificiteit met respect voor de
 eigen wortels, leidt als vanzelfsprekend tot de geactualiseerde missie en naamsverandering van het moeilijk bekkende en wat gedateerde letterwoord VUKPP naar het meer eigentijdse en duidelijker Medianetwerk Plus.