UITDAGINGEN

• Het sociaal-economisch en maatschappelijk belang van waardengedreven uitgevers van periodieke media blijvend promoten en ondersteunen.
 
• Aangepaste permanente vorming en bijscholing van uitgevers, journalisten en mediaprofessionals aanbieden en bevorderen.
 
• Meer aandacht voor toegepast onderzoek en implementatie van digitalisering en businessmodellen, haalbaar en betaalbaar voor kleine en middelgrote uitgevers en hun uitgaven ook in de non-profitsectoren.
 
• Ondersteunen en bewaken van de diversiteit binnen het medialandschap, de uitgevers en de mediaproducten.
 
• Ondersteunen van de toegankelijkheid van de diverse mediaproducten zowel financieel als kwalitatief voor het brede publiek en voor alle doelgroepen zowel maatschappelijk als sociaal-economisch.
 
• Stimuleren van ervaringsuitwisseling, netwerking tussen de leden- uitgevers onder meer via peterschapsprojecten.
 
• Toegankelijkheid van innovatiesteun voor de periodieke uitgaven ook uit de social-profitsectoren.
 
• Betaalbare distributie- en verzendingskosten met kwaliteitsgaranties.
 
• Billijke verdeling van de auteursrechten.