OPLEIDINGEN

mediacademie
Mediacademie heeft als doel uitgevers, redacties, journalisten en mediaprofessionals te ondersteunen inzake bijscholing. De website bundelt het opleidingsaanbod van de deelnemende federaties.

Mediacademie is een initiatief van de vier beroepsorganisaties van de geschreven pers – Vlaamse Nieuwsmedia, The Ppress, UPP en VUKPP – met de steun van Vlaams minister van Media Ingrid Lieten. De financiering van deze opleidingen gebeurt via een systeem van cofinanciering, waarbij maximaal 60% van de kosten van een opleiding gesubsidieerd wordt met een plafond van 1 miljoen euro.

Mediacademie wil redacteurs en mediaprofessionals wapenen met de noodzakelijke journalistieke, zakelijke en technische competenties om de kwaliteit van de geschreven pers te bestendigen. Daarnaast wil Mediacademie via opleidingen tegemoetkomen aan de strategische uitdagingen van een snel evoluerend digitaal medialandschap.

Mediacademie stroomlijnt bedrijfsopleidingen van de geschreven persuitgevers, die de ontwikkeling van algemene, niet-redactiespecifieke vaardigheden beogen.
Naast bedrijfsopleidingen, organiseert Mediacademie in 2013 ook extra opleidingen op advies van haar interdisciplinaire adviesraad. Tenslotte is ook de Academie van de Periodieke Pers (Persacademie) onderdeel van Mediacademie.

De opleidingen georganiseerd in het kader van Mediacademie raadpleegt u hier. Opleidingen van de Persacademie vindt u op deze aparte site.