Winnaars prijzen spirituele en religieus boek 2021 gelauwerd

Prijzen Spirituele en Christelijke Boek uitgereikt

Op maandag 23 mei 2022 kon prof. Tomáš Halík eindelijk zijn prijs als laureaat van de jaarlijkse Prijs voor het Christelijke Boek in ontvangst nemen. Die prijs 2021 werd hem toegekend voor zijn boek ‘In het geheim geloven’. De prijs is een initiatief van Medianetwerkplus en de jury bestaat uit prof. R. Torfs, M. Van Hecke, prof. D. De Wachter, R. Van Cauwelaert, prof. W. Vandewiele, P. Malfliet, prof. Y. Denier. Ter gelegenheid van de uitreiking hield prof. Halík in de Handelsbeurs in Gent een voordracht over ‘Gewond Christendom’.


©Maîtrise
Ere-rector Rik Torfs, voorzitter van de jury, reikte de prijs uit: een werk van de Herentse kunstenaar Els Vos.

Eerder werden in Leuven op 24 januari 2022 de Prijzen Spirituele en Christelijke Boek – 2021 uitgereikt. Omwille van de geldende coronamaatregelen gebeurde dat ‘en petit comité’.

Erik Meganck  kreeg de prijs voor het Spirituele Boek voor ‘Religieus Atheïsme’, een uitgave van Damon en Nikolaas Sintobin de publieksprijs voor ‘Vertrouw op je gevoel’  uitgegeven door KokBoekencentrum – Lannoo.


Erik Meganck ontvangt de prijs voor het Spirituele Boek voor ‘Religieus Atheïsme’


Nikolaas Sintobin ontvangt de publieksprijs voor ‘Vertrouw op je gevoel’

De winnaar van de Prijs voor het Christelijke Boek, Thomas Hàlik kon niet aanwezig zijn omwille van coronamaatregelen. Zijn prijs wordt in mei 2022 overhandigd.

Mieke Van Hecke, ondervoorzitter van de jury, reikte de prijzen uit:  een werk van de Herentse kunstenaar Els Vos.


De laureaten van de publieksprijs en de Prijs voor het Spirituele Boek editie 2021,
samen met juryleden en uitgevers (C) Luk Collet

Bestel nu online uw perskaart 2022

Vul nu het online formulier in om uw perskaart voor 2022 aan te vragen.

Drie winnaars prijzen spirituele en religieus boek 2019 bekend

Woensdag 6 november werden op de Boekenbeurs de jaarlijkse prijzen voor het spirituele en het christelijke boek 2019 uitgereikt. Deze prijzen zijn een initiatief van de beroepsorganisatie van uitgevers van waardegedreven media Medianetwerk Plus.

De prijs voor het Christelijke boek 2019 werd door de jury, voorgezeten door professor Rik Torfs, toegekend aan  Herman De Dijn voor zijn boek RITUELEN, uitgegeven door Polis.  De prijs voor het Spirituele boek gaat in 2019 naar de roman HET VLOEKHOUT van Johan De Boose, uitgegeven door De Bezige Bij.
De laureaten ontvingen een bronzen beeldhouwwerk van de Leuvense kunstenaar Willy Peeters.
De Publieksprijs, via een lezerstemming op de website, werd  gewonnen door  Dennis Vanden Auweele met het boek BEKENTENISSEN VAN EEN AFVALLIGE ATHEÏST – uitgegeven door Polis.
Aan deze editie van de prijs namen 11 uitgeverijen met 36 ingezonden boeken deel.
Deze nichemarkt vraagt van de uitgevers een bijzondere aandacht en inspanning.
Precies deze aandacht en inspanning wil Medianetwerk Plus ondersteunen.

De winnaars van de prijs voor het christelijke en spirituele boek 2019 samen met hun uitgevers (Polis en De Bezige Bij) en met juryvoorzitter Rik Torfs en ondervoorzitter Mieke Van Hecke. – © Luk Collet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Volgens het juryverslag werd de prijs van het christelijke boek toegekend aan

Rituelen. Waarom we niet zonder kunnen
Auteur: Herman De Dijn
Uitgever: Polis

Mensen zijn geen rationele, maar eerder rituele dieren. Dat zien we in feite elke dag, en tegelijk gooit de ontkenning van deze gedachte hoge ogen in onze samenleving die zichzelf graag rationaliteit toedicht. Maar het is juist het onderscheid tussen wetenschappelijk en existentieel weten dat onze menselijke existentie schraagt. Herman De Dijn schreef een prachtig boek, waarin hij als wetenschapper wetenschappelijk simpeldom overstijgt, als denker de berusting tegenover de banaliteit van het bestaan.

De prijs voor het spirituele boek 2019 kende de jury toe aan

Het Vloekhout
Auteur: Johan De Boose
Uitgever: De Bezige Bij

Een stuk hout van een boom uit Palestina wordt gebruikt voor de kruisiging van de profeet Jesjoea en maakt vervolgens zelf een reis van 2000 jaar in de geschiedenis, waarbij het in vele landen, culturen, situaties terechtkomt en tegelijk zelf reflecteert over wat het beleeft, soms begripvol, soms bescheiden, soms angstig, soms tevreden met zichzelf. Stilistisch uitgepuurd, altijd met diepgang, nooit zonder lichte ironie. Een roman die het hele leven beslaat.

Via een internetbevraging werd de publieksprijs toegekend aan het boek

Bekentenissen van een afvallige atheïst
Auteur: Dennis Vanden Auweele
Uitgever: Polis

Een nieuwe stem in het publieke debat over de betekenis van religie. Die gaat volgens hem niet over God of geloof maar over de rots waar we ons leven op willen bouwen, over een open houding ten aanzien van waarden en belangen die ons overstijgen. Het kwade, de vergiffenis, de zelfdoding, de reductie van de werkelijkheid tot wat er gaande is: ze komen allemaal aan bod in dit boek dat ons denken en onze samenleving vanuit een vandaag ongebruikelijk perspectief diepgaand analyseert.

De Prijs voor het Spirituele Boek bekroont een auteur van een boek dat op een toegankelijke wijze bijdraagt tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.
De Prijs voor het Christelijke Boek bekroont een boek waarin de monotheïstische godsdiensten centraal staat als zingever in de huidige tijd.
Boeken uitgegeven door uitgevers uit Vlaanderen, in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, komen in aanmerking.

De jury bestond uit Yvonne Denier, professor, filosofe, ethica,  Dirk De Wachter, professor, psychiater en  auteur, Peter Malfliet, jeugd en gezinspastoraal, Rik Van Cauwelaert, journalist-columnist, Wim Vandewiele, professor, godsdienstsocioloog. De jurywerkzaamheden werden voorgezeten door professor Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke.  Jan Boulogne is secretaris van de jury.

De betrokken bekroonde auteurs waren aanwezig voor beelden en interviews.

Meer info: www.prijsreligieuzespiritueleboek.be

Prijs Religieuze & Spirituele boek: winnaars editie 2018

In de categorie Spiritueel boek: ‘De pater en de filosoof’ van Toon Horsten, uitgeverij VRIJDAG.
Een schitterend geschreven en zelfs spannende biografie van pater Van Breda, de redder van het archief van filosoof Husserl. Briljant geschreven, goed gedocumenteerd, een boeiende inleiding in de moderne filosofie. Leest als een trein. Een eerlijk portret ook van ‘de pater’. Toon Horsten brengt een waargebeurd verhaal tot leven. Niet alleen wordt verteld dat de westerse filosofie er na 1945 helemaal anders had kunnen uitzien zonder de inspanningen van Van Breda, ook de innerlijke gedachtewereld van Van Breda zelf komt prachtig tot leven. Het resultaat is een schitterend boek waarin bijna alle grote denkers van de voorbije eeuw een rol toebedeeld krijgen.

In de categorie Religieus boek: ‘Wormen en engelen’ van Maarten van der Graaf, uitgeverij VBK Contact.
Goed geschreven, inhoudelijk sterk, hedendaags, authentiek, interessant hoe jonge mens worstelt met geloofskwesties. Wormen en Engelen is een bijzonder goed geschreven debuut, waarin op literair hoogstaande wijze wordt verwoord hoe een jongeman zijn geloof uit het oog verliest en weer terugvindt. Ook voor een buitenstaander die geen voeling heeft met de zeer specifieke geboortegrond wordt dit proces niet alleen geloofwaardig, maar ook ontroerend beschreven. De roman brengt het verhaal over geloof in een aantrekkelijke, hedendaagse context.

De prijs van het publiek

Er werden 1545 geldige stemmen uitgebracht. Het boek ‘Duizend namen’ van Rita Ghesquière werd door 705 lezers bekroond met de Publieksprijs 2018. Het boek is een uitgave van Averbode Erasme.
Het beeld van Maria in de Europese literatuur is een heerlijk en origineel boek over poëzie. Ghesquière, die zelf een zwierige pen hanteerde, reikt hier de ene ontdekking na de andere aan van vergeten gedichten. Wie weet er nog dat Lord Byron een prachtig Ave Maria schreef? Het is een gedurfd en geslaagd boek, waarin de auteur het op heden niet zo ‘trendy’ Mariale thema op een originele en niet-klassieke wijze benadert via literatuur, liedteksten en poëzie. Ze opent voor een breed lezerspubliek een ongekende wereld van een gekend thema, systematische en chronologische, zonder dat het de onderzoeksmethodiek de vlotte leesbaarheid en toegankelijkheid schaadt, noch de lezer verveelt.

Deelnemende werken en het rapport van de jury

Categorie Spirituele boek:

Het empatisch teveel
Auteur: Ignaas Devisch
Uitgever: De Bezige Bij

De auteur neemt de lezer mee in de geschiedenis van het denken over empathie. Schuilt in ieder mens behalve een vriend niet ook een schurk?

Commentaar van de jury:
Het boek is onder meer een pleidooi voor levensbeschouwing in de publieke ruimte. Het fileert scherp en kritisch een thema dat het brede maatschappelijke forum beroert: empathie. De auteur stelt dat onverschilligheid ten aanzien van noodlijdende anderen ook een tegen- en meerwaarde heeft, bescherming biedt en noodzakelijk is voor een goede orde in de samenleving. De auteur ontwikkelt dit thema vanuit diverse invalshoeken maar het geheel blijft teveel een statement, minder een sterk boek.

 

 

Rebible
Auteur: Inez Van Oord
Uitgever: Kosmos Uitgevers

De auteur biedt een nieuwe manier om naar Bijbelse verhalen te kijken.

Commentaar van de jury:
Dit boek is verwant met de Happiness-beweging die in Nederland een behoorlijke bekendheid en bijval heeft. Het is goed geschreven met veel persoonlijke argumenten, een interessant verhaal. Een sympathiek boek, maar te zwak om te overtuigen.

 

 

God en ik
Auteur: Alain Verheij
Uitgever: Atlas Contact

Wat bezielt een 21-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God, vraagt de auteur zich af.

Commentaar van de jury:
Dit is een boek dat wil overtuigen. Het is een intellectueel pleidooi voor het godsgeloof. Apologetisch. De toon is erg verdedigend. Deze benadering is mogelijk niet zo trefzeker in de weg om het doel: inzicht en overtuiging, te bereiken.

 

 

Kroniek van een verzonnen leven
Auteur: Charles Ducal
Uitgever: Atlas Contact

In deze roman vertelt de auteur het levensverhaal van de hoofdfiguur. Als kind is het een model leerling en getuige van een verkrachting. Het daardoor ontstane trauma tekent hem voorgoed in zijn omgang met de vrouw en zijn seksualiteit.

Commentaar van de jury:
Het opzet van het boek kondigt zich aan als een boeiende beschrijving van het leven van een man, maar de inhoud, de beschrijving van gebeurtenissen en de impact ervan op de jongeling en op de man zijn wat voorspelbaar en vaak beschreven. Charles Ducal is een begenadigde dichter. Zijn roman haalt niet het zelfde niveau en diepgang.

 

 

De pater en de filosoof
Auteur: Toon Horsten
Uitgever: Vrijdag

De auteur vertelt het even onbekende als hallucinante verhaal van een jonge Vlaamse franciscaan die voor de joodse filosoof Edmund Husserl alles deed wat zijn leerling de filosoof Martin Heidegger had nagelaten.

Commentaar van de jury:
Een schitterend geschreven en zelfs spannende biografie van pater Van Breda, de redder van het archief van filosoof Husserl. Briljant geschreven, goed gedocumenteerd, een boeiende inleiding in de moderne filosofie. Leest als een trein. Een eerlijk portret ook van ‘de pater’. Toon Horsten brengt een waargebeurd verhaal tot leven. Niet alleen wordt verteld dat de westerse filosofie er na 1945 helemaal anders had kunnen uitzien zonder de inspanningen van Van Breda, ook de innerlijke gedachtewereld van Van Breda zelf komt prachtig tot leven. Het resultaat is een schitterend boek waarin bijna alle grote denkers van de voorbije eeuw een rol toebedeeld krijgen.


Categorie Religieuze boek:

Op de laatste rij
Auteur: Lucetta Scaraffia
Uitgever: Halewijn

De auteur woonde de bisschoppensynode bij over het gezin in oktober 1015, letterlijk vanop de laatste rij

Commentaar van de jury:
De jury heeft dit boek weerhouden omdat het de problematiek van de vrouw in de katholieke kerk op een scherpe en authentieke analyseert. Dit thema blijft een essentieel thema voor de kerk en vooral voor de gelovigen die de ‘laatste rij’ maar al te goed kennen.

 

 

 

Beatrijs van Nazareth
Auteur: Klaas Blijlevens
Uitgever: Halewijn

In onze eigen Nederlandse taal van 800 jaar geleden schreef Beatrijs van Nederland (1200- 1268), eerste priorin van het klooster in Lier, een klein maar wonderlijk traktaat over hoe ze door God geraakt werd.

Commentaar van de jury:
Een zeer verzorgde en goed uitgewerkte, gecommentarieerde uitgave van het traktaat dat Beatrijs Van Nazareth. Het boek bevat naast de teksten van Beatrijs commentaren, illustraties, duidingen die gegroeid zijn uit een jarenlange ervaring van de schrijver die aan een hedendaagse publiek deze eeuwenoude tekst voorstelde en verklaarde. Daarom is het boek toegankelijk en wordt de mystiek van Beatrijs opnieuw toegankelijk.

 

 

Wormen en engelen
Auteur: Maarten van der Graaf
Uitgever: Atlas Contact

Een eigentijdse zoektocht naar de betekenis van het geloof in kraakhelder proza.

Commentaar van de jury:
Goed geschreven, inhoudelijk sterk, hedendaags, authentiek, interessant hoe jonge mens worstelt met geloofskwesties. Wormen en Engelen is een bijzonder goed geschreven debuut, waarin op literair hoogstaande wijze wordt verwoord hoe een jongeman zijn geloof uit het oog verliest en weer terugvindt. Ook voor een buitenstaander die geen voeling heeft met de zeer specifieke geboortegrond wordt dit proces niet alleen geloofwaardig, maar ook ontroerend beschreven. De roman brengt het verhaal over geloof in een aantrekkelijke, hedendaagse context.

Duizend namen
Auteur: Rita Ghesquière
Uitgever: Uitgeverij Averbode

Een boeiend overzicht van de figuur Maria in de Europese literatuur.

Commentaar van de jury:
Het beeld van Maria in de Europese literatuur is een heerlijk en origineel boek over poëzie. Ghesquière, die zelf een zwierige pen hanteerde, reikt hier de ene ontdekking na de andere aan van vergeten gedichten. Wie weet er nog dat Lord Byron een prachtig Ave Maria schreef? Het is een gedurfd en geslaagd boek, waarin de auteur het op heden niet zo ‘trendy’ Mariale thema op een originele en niet-klassieke wijze benadert via literatuur, liedteksten en poëzie. Ze opent voor een breed lezerspubliek een ongekende wereld van een gekend thema, systematische en chronologische, zonder dat het de onderzoeksmethodiek de vlotte leesbaarheid en toegankelijkheid schaadt, noch de lezer verveelt.

De weg van het hart
Auteur: Charles Wright
Uitgever: Halewijn

Een openhartige biografie over één van de bekendste Westerse monniken van de 20ste eeuw.

Commentaar van de jury:
‘De weg van het hart’ is een mooie biografie van een van de grote spirituele/religieuze figuren van de vorige eeuw: André Louf. Het boek documenteert inspirerende leven en werken van Louf en laat eerlijk zien dat een inspirerende figuur ook maar een mens is en geen heilige. Dat komt de geloofwaardigheid en leesbaarheid ten goed. Een pluim voor de uitgever die dit boek naar het Nederlands vertaalde. Jammer dat de mindere kwaliteit van de uitgave zelf, ook de verwerking van het interessante fotomateriaal, het lezen van het boek niet ondersteunt.

Publieksprijs Spirituele- en Religieuze boek 2018

Elke jaar organiseert Medianetwerk Plus, de beroepsorganisatie van waardegedreven periodieken, de prijs voor het Spirituele en Religieuze Boek… Daarmee wil de uitgeversorganisatie toonaangevende boeken in deze bijzondere niche voor een breder publiek beter bekend maken en zowel de uitgevers als de auteurs van boeken over zingeving extra ondersteunen. Medianetwerk Plus kiest daarbij bewust voor twee prijzen. Enerzijds een prijs voor het spirituele boek, een werk over zingeving vanuit alle niet- religieuze bronnen en anderzijds een prijs voor het religieuze boek waarin de auteur schrijft over thema’s met wortels in de godsdiensttradities en – praktijk. Boeken uitgegeven door Vlaamse uitgevers in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, fictie en non- fictie komen in aanmerking. Dit jaar hebben 17 uitgevers samen 68 boeken ingediend. Zowat dertig boeken meer dan vorig jaar. De jury, voorgezeten door professor Rik Torfs selecteerde daaruit voor elke categorie 5 genomineerden: Via de site www.prijsreligieuzespiritueleboek.be kunnen de lezers vanaf nu ook stemmen voor de publieksprijs tot en met 28 oktober 2018. De winnaars worden bekend gemaakt op met de uitreiking van de prijzen aan de winnaars op 9 november, in de namiddag tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen.

WINNAARS PRIJZEN SPIRITUELE EN RELIGIEUZE BOEK 2017 BEKEND

Margot Vanderstraeten wint Prijs Religieus Boek 2017 met haar boek “ Mazzel Tov”
Alexander Roose wint Prijs Spirituele Boek 2017 met zijn boek “ De Vrolijke Wijsheid”.

Vrijdag 13 oktober werden in Museum Dr. Guislain Gent de jaarlijkse Prijzen voor het Spirituele en het Religieuze boek 2017 uitgereikt, een initiatief van de beroepsorganisatie van uitgevers Medianetwerk Plus. De Prijs voor het Religieuze Boek 2017 werd door de jury, voorgezeten door professor Rik Torfs, toegekend aan Margot Vanderstraeten voor haar boek Mazzel Tov uitgegeven bij Altas/ VBK België. De Prijs voor het Spirituele Boek werd uitgereikt aan Alexander Roose voor zijn boek De Vrolijke Wijsheid. Een uitgave van Polis.  De laureaten ontvingen een werk van kunstenaar Maarten Stuer.  De publieksprijs, toegekend via een lezerstemming, gaat naar Bénédichte Lemmelijn met haar boek Mijn geloof als bijbelwetenschapper uitgegeven bij Halewijn. Er namen 1004 lezers deel aan de internetstemming.

Voorts verleende de jury twee speciale vermeldingen. Een eerste aan auteur Oek de Jong voor de bijzondere literaire kwaliteit van zijn boek Het Visioen van de Binnenbaan, een bundeling van columns, uitgegeven bij Atlas/ VBK België. Aan uitgeverij Averbode kende de jury een bijzondere vermelding toe voor de bijzondere uitgaven naar vorm en inhoud van twee ingezonden boeken “gericht op kinderen en jongeren”.

12 uitgeverijen met samen 49 boeken dongen mee naar de prijzen.
De laureaten uit elke categorie werd door de jury gekozen uit onderstaande genomineerden:

Genomineerden Prijs Spirituele boek 2017:

  • De vrolijke wijsheid van Alexander Roose
  • Drie vormen van weten van Herman De Dijn
  • Het Visioen van de binnenbaan van Oek de Jong

Genomineerden Prijs Religieuze Boek 2017:

  • Mazzel Tov van Margot Vanderstraeten
  • God en de kunst van het vissen van Marc – Alain Ouaknin
  • Mijn geloof als bijbelwetenschapper van Bénédicte Lemmelijn

 De Prijs voor het Spirituele Boek bekroont een auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving. De Prijs voor het Religieuze Boek bekroont een boek waarin de godsdienst centraal staat als zingever in de huidige tijd… Boeken uitgegeven door Vlaamse uitgevers in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, komen in aanmerking.

Volgens het juryverslag werd de Prijs van het Religieuze Boek toegekend aan Margot Vanderstraeten voor haar boek Mazzel Tov omdat het boek een:

“Eerlijke en respectvolle beschrijving van een Antwerpse joodse familie, met de ogen van een werkstudent maar met de journalistieke en literaire kwaliteit van een knappe schrijfster. Dit boek geeft op een boeiende en toegankelijke wijze inzicht in de beleving van Joodse godsdienst, in zijn meest orthodoxe vorm. De vertel- en verslagstijl helpt de lezer om tot een beter begrip te komen van de andere, die vreemde medeburger en van zijn nauwelijks gekende geloofsbeleving.”

De jury motiveerde de Prijs van het Spirituele Boek toe aan Alex Roose voor zijn boek De vrolijke wijsheid als volgt:

“De 16°-eeuwse filosoof Michel de Montaigne is maar voor een beperkte groep bekend als denker, als eerste moderne mens, als eerste schrijver van filosofische essays. Dit boek van Alexander Roose is een erg interessante en toegankelijke kennismaking met een groot filosoof en met de actualiteitswaarde van zijn denken. Dat Montaigne leefde in een tijd van grote omwentelingen en van wereldbeelden die kantelden is hier absoluut niet vreemd aan.”

De jury bestond uit  doctor Liesbeth Pulinckx,  Dirk De Wachter, professor, psychiater en  auteur, Peter Malfliet, jeugd en gezinspastoraal, Rik Van Cauwelaert , journalist-columnist, doctor Wim Vandewiele en Jan Boulogne secretaris Medianetwerk Plus. De jury wordt voorgezeten door professor Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke.

De betrokken bekroonde auteurs zijn aanwezig voor beelden en interviews.

Op 7 juni 2017 houden we in de uitgeverij en de abdij van Averbode onze jaarlijkse algemene vergadering. Naast een korte formele vergadering is er vooral ruimte om de boeiende visie en verhalen van de verantwoordelijken van de uitgeverij en de abdij te horen en te bespreken, Bovendien in een uniek historisch kader! Deze activiteit van Medianetwerk Plus is niet alleen bestemd voor de leden maar ook voor medewerkers en perskaarthouders van de uitgevers die bij ons zijn aangesloten. De uitnodiging met het verloop van de namiddag vindt u hier.

Inschrijving is wel noodzakelijk aan info@medianetwerkplus.be, deelname is gratis.

Programma

13.30: Verwelkoming van de MNWPlus-leden in de lokalen van de uitgeverij,
door Jan Lembrechts, editoriaal directeur van Uitgeverij Averbode

13.45:  Algemene vergadering van MNWPlus

14.15:  Voorstelling van de Uitgeverij door Benoit Dubois, gedelegeerd bestuurder van Uitgeverij Averbode (visie, betekenis, relatie met de abdij, zakelijke info,…).

14.50:  Wandeling naar de abdij

15.00:  Korte rondleiding in de abdij met zijn abdijgemeenschap: de spiritualiteit van de abdij, de concrete werking ervan, de ambitie…. door de Prelaat van de abdij van Averbode Jos Wouters

15.45:  Bezoek aan Het Moment. In dit nieuw toeristisch-educatief belevingscentrum aan de Westpoort van de abdij vindt men de korf Averbode-producten en worden de ambachten beoefend. Toelichting hierbij gebeurt door Eric Segers, Norbertijn van de abdij van Averbode en één van de bezielers van dit centrum.

16.15:  Afsluiting met een receptie

17.00:  Einde

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet contact met ons op te nemen.

Jan Boulogne

Secretaris Medianetwerk Plus

+32 478 330460

LAUREATEN PRIJS SPIRITUELE – RELIGIEUZE BOEK 2016!

Op initiatief van de beroepsorganisatie van uitgevers Medianetwerk Plus werden op maandag 24 oktober 2016 in de Salons van het rectoraat van de KU Leuven de prijzen uitgereikt voor respectievelijk het spirituele en het religieuze boek 2016.

20160817-vukpp-jury-prijs-religieuze-en-spirituele-boek-foto-luk-collet-2617-1

De jury, voorgezeten door KU Leuven-rector, Rik Torfs, en vicevoorzitter Mieke Van Hecke koos uit 41 ingezonden titels als laureaat voor de Prijs van het Religieuze Boek “Uit Liefde voor de Islam” van Paolo Dall’ Oglio, uitgeverij Halewijn. De Prijs van het Spirituele Boek werd toegekend aan Marc Desmet voor zijn boek “Euthanasie. Waarom niet?” uitgegeven bij Lannoo (Bekijk hier de video van de uitreiking !).

Via deze site konden de lezers ook een publieksprijs toekennen.
Opmerkelijk, ook het brede publiek koos voor dezelfde boeken als de jury. Het initiatief kadert mede in De Maand van de Spiritualiteit in oktober.

uitreiking van de Prijs voor het Religieuze en Spirituele Boek 2016,Leuven

uitreiking van de Prijs voor het Religieuze en Spirituele Boek 2016,Leuven

De Prijs voor het Spirituele Boek bekroont een auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving. De Prijs voor het Religieuze Boek bekroont een boek waarin de godsdienst centraal staat als zingever en spiritueel kader voor de gelovige. Boeken uitgegeven door Vlaamse uitgevers in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, komen in aanmerking. Er werden dit jaar door 8 Vlaamse uitgeverijen 41 boeken ingestuurd. De jury bestond uit Heidi Lenaerts (Radio Klara), Liesbeth Pulinckx (doctoranda), Dirk De Wachter (professor, psychiater, auteur), Peter Malfliet (persverantwoordelijke Bisdom Gent), Rik Van Cauwelaert (journalist-columnist), Jan Boulogne (secretaris MedianetwerkPlus & algemeen adviseur UNIZO) en werd voorgezeten door rector Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke. De jury nomineerde in eerste instantie voor elke categorie drie boeken. Daaruit kon het brede publiek via de site de lezersprijs kiezen. Voor de categorie religieuze boeken nomineerde de jury: ‘Uit Liefde voor de Islam’ van Paolo Dall’ Oglio, uitgeverij Halewijn, ‘Waar blijft de Kerk’ van Erik Borgman, uitgeverij Halewijn en ‘Godfried Danneels, biografie’ van Jurgen Mettepenningen en Karim Schelkens, Pelckmans uitgevers. In de categorie spirituele boeken waren de genomineerden ‘Roaring Ninenties’ van Jannah Loontjens, Uitgeverij Ambo Anthos via VKB België., ‘Veertig Dagen’ van Samira Danan van dezelfde uitgeverij en ‘Euthanasie. Waarom niet?’ van Marc Desmet, uitgeverij Lannoo.

In de categorie Religieuze boek bekroonden zowel de jury als het brede lezerspubliek het boek ‘Uit Liefde voor de Islam’ van Paolo Dall‘Oglio – Uitgeverij Halewijn.
uit-liefde-voor-de-islamDe Italiaanse jezuïet Paolo Dall’ Oglio stichtte in het verlaten klooster van Mar Moussa in Syrië in 1992 een oecumenische en interreligieuze gemeenschap. Zelf zette hij zich lang voordien reeds in voor de dialoog tussen christenen en moslims. In het boek maakt de jezuïet duidelijk waarom hij zijn ziel voor de islam opende en onderzoekt de relatie tussen beide godsdiensten op basis van hoop en niet op basis van wantrouwen. Het boek kwam tot stand met de hulp van de Franse journaliste Gabaix-Hialé die twee jaar in het klooster verbleef. De auteur is sinds twee jaar in Syrië vermist. De jury apprecieerde de geëngageerde, doorleefde en verantwoorde zoektocht naar de het samen aanwezig zijn van beide godsdiensten in onze samenleving. Dit boek is een wezenlijke en positieve bijdrage om antwoorden te vinden aan de vele vragen en onzekerheden van vandaag, besluit de jury.
In de categorie Spirituele boek kende de jury én het brede publiek de prijs 2016 toe aan het boek: ‘Euthanasie. Waarom niet?’ van Marc Desmet – Uitgeverij Lannoo
hr_cov_euthanasie-niet_webDit boek van jezuïet en palliatieve zorgarts Marc Desmet ademt, volgens de jury, van de eerste pagina tot de laatste datgene wat de ondertitel beschrijft: nuance. Vele zinnen beginnen met ‘ik geloof dat het …’. Anders dan in publieke discours over euthanasie wordt niet polariserend gedacht maar genuanceerd, met veel zorg om wat in een mens omgaat om ja te zeggen of neen tegen het toepassen van euthanasie in zijn of haar leven. De jury waardeert de ruime benadering van het boek. Het geeft een onderbouwde, slimme, genuanceerde beschrijving van alle medische, menselijke, psychische, fysisch praktische, levensbeschouwelijke elementen van wat de auteur ‘lijdensbeëindiging’ noemt. De zingevingsvraag is dan nooit ver weg, benadrukt de jury.De prijswinnaars ontvingen een voor de prijs speciaal ontworpen werk van de Vlaamse kunstenaar Rik Van de Wouwer met als titel ‘Boekenhanden’.
Info: Medianetwerk Plus, Jan Boulogne, nationaal secretaris van Medianetwerk Plus, info@medianetwerkplus.be, 0478/33.04.60, www.medianetwerkplus.be
Bericht aan de redacties:Journalisten kunnen een exemplaar van de bekroonde boeken opvragen. Ook een gesprek met de betrokken auteurs en/ of uitgevers is mogelijk. Ook beelden van de uitreiking zijn beschikbaar.
Hierbij de link naar de beelden van de Prijsuitreiking.
Het paswoord is : medianetwerkplus   (allemaal kleine letters).

BEPAAL MEE WIE DE PUBLIEKSPRIJS VOOR HET SPIRITUELE OF RELIGIEUZE BOEK 2016 WINT!

De jaarlijkse prijs voor het spirituele en religieuze boek is een initiatief van Medianetwerk Plus. Deze uitgeversorganisatie wil de Vlaamse uitgevers en auteurs die in deze nichemarkt inspanningen doen extra ondersteunen en motiveren. Een onafhankelijke jury geleid door de rector van KU Leuven Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke nomineerde voor beide categorieën drie boeken voor de prijs. Uit deze zes boeken kan u twee boeken aanduiden die volgens u de publieksprijs verdienen. U kan stemmen op één boek in elke categorie via een online stemming.

De categorie ‘spiritueel boek’ bekroont de auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze voor een breed publiek wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

 Genomineerd in deze categorie:

loontjens-roaring-nineties-cmyk_webRoaring Nineties
Of hoe de filosofie mijn leven heeft veranderd
Auteur : Jannah Loontjes
Uitgever : Ambo Anthos

In Roaring nineties beschrijft Jannah Loontjens het eind van vorige eeuw, over haar ervaringen in het Haagse kraakpand waar ze met haar moeder woonde, over haar filosofiestudie in New York waar ze les kreeg van Derrida, over haar bijbaantje als gogo-danser in nachtclubs en het poststructuralistische denken dat toen in de mode was. Aan de hand van het werk van Derrida, Baudrillard, Butler en Heidegger laat Loontjens zien hoe grote filosofische kwesties met praktische vragen kunnen samengaan.

Dit boek biedt volgens de jury een boeiende inkijk in de generatie van de jaren 90 en in de keerzijde van de keuzemogelijkheden, de vrijheid, de materiële ruimte om te kiezen en de twijfel over de keuze, de angst voor het definitieve, de ontmanteling van de godsdienst als zekerheid, de filosofie als hulp in de zoektocht….. Boeiend als tijdsbeeld en door de zeer persoonlijke context van de schrijfster, interessant als duiding van de actuele vraag naar zingeving van deze generatie die opgroeiden in de nineties.

dainan-veertig-dagen-cmyk_webVeertig dagen
Mijn zoektocht naar troost
Auteur : Samira Dainan
Uitgever : AMBO ANTHOS

De auteur, schrijfster én zangeres, zoekt na de dood van haar Marokkaanse vader vertroosting voor haar immense verdriet. Een boeiende en oprechte vertelling uit eigen leven van de schrijfster, die veertig dagen rouwt in Marokko en Jeruzalem. Met de dood, de vader, de joodse godsdienst, de moslimtraditie en Jeruzalem in een hoofdrol. De jury beklemtoont dat de schrijfster slaagt er in door een heldere, haast journalistieke verslagstijl de vragen te stellen die er vandaag toe doen. Op verhalende wijze krijgt de lezer een unieke inkijk in de moslim- en joodse traditie.

hr_cov_euthanasie-niet_webEuthanasie: Waarom niet?
Pleidooi voor nuance en niet weten
Auteur : Marc Desmet
Uitgever : LANNOO

Dit boek van jezuïet en palliatieve zorgarts Marc Desmet ademt van de eerste pagina tot de laatste datgene wat de ondertitel beschrijft. Nuance. Vele zinnen beginnen met ‘ik geloof dat het ….’ Anders dan in publieke discours over euthanasie wordt niet polariserend gedacht maar genuanceerd, met veel zorg om wat in een mens omgaat om ja te zeggen of neen tegen het toepassen van euthanasie in zijn of haar leven. De jury waardeert de ruime benadering van het boek. Het geeft een onderbouwde, slimme, genuanceerde beschrijving van alle medische, menselijke, psychische, fysisch praktische, levensbeschouwelijke elementen van wat de auteur ‘lijdensbeëindiging’ noemt. De zingevingsvraag is dan nooit ver weg.


De categorie ‘religieus boek’ bekroont de auteur van een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief, toegankelijk geschreven voor een breed publiek.

Genomineerd in deze categorie:

uit-liefde-voor-de-islamUit Liefde voor de Islam van Paolo Dall’Oglio
In de voetsporen van de in Syrië vermiste jezuïet Paolo Dall’ Oglio
Auteur : Paolo dall’Oglio en Eglantine Gaabaix-Hialé
Uitgever : HALEWIJN

De Italiaanse jezuïet Paolo Dall’ Oglio stichtte in het verlaten klooster van Mar Moussa in Syrië in 1992 een oecumenische en interreligieuze gemeenschap. Zelf zette hij zich lang voordien reeds in voor de dialoog tussen christenen en moslims. In het boek maakt de jezuïet duidelijk waarom hij zijn ziel voor de islam opende en onderzoekt de relatie tussen beide godsdiensten op basis van hoop en niet op basis van wantrouwen. Het boek kwam tot stand met de hulp van de Franse journaliste Gabaix-Hialé die in het klooster twee jaar verbleef. De stilte van de verdwijning van dall’Oglio wordt met dit boek doorbroken De Jury apprecieert de geëngageerde, doorleefde en verantwoorde zoektocht naar de het samen aanwezig zijn van beide godsdiensten in onze samenleving.

waar-blijft-de-kerkWaar blijft de Kerk?
Gedachten over opbouw in tijden van afbraak
Auteur : Erik Borgman
Uitgever : ADVENIAT HALEWIJN

Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie in Tilburg, beschrijft de impasse, de reddingspogingen en de gevoelens van rouw en onverschilligheid van de katholieke kerk in tijden van crisis.Maar de kristenen moeten zich volgens Borgman niet voortdurend afvragen welke taken de kerk ‘nog’ te vervullen heeft. De vraag is: wat wil het zeggen hier en nu teken te zijn en instrument van de liefde van God? De auteur getuigt van een bezield en doorleefd denken over geloof en kerk. Een eerlijk boek, aldus de jury, over de kerk “die krimpt, verdampt en verkruimelt” met een pleidooi voor een “responsieve kerk”. Geen kerk die met alle winden meewaait, maar een die vertrouwensvol zichzelf is. Een inspirerend pleidooi om de “levensvorm” die geloof is opnieuw ter hand nemen.

godfried-danneels_pelckmans-uitgevers_webBiografie Danneels
Auteurs : Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
Uitgever : Pelckmans Uitgevers

De biografie van beide auteurs heeft reeds een bijzonder mooi parcours gelopen in de Belgische en internationale pers. De biografie van Godfried Danneels is een prachtig werkstuk, aldus de jury. De onderzoeksinspanningen van de auteurs, inclusief de vele gesprekken met de kardinaal, leveren een boeiend inzicht in de persoon, zijn rol, het tijdperk en de verschuiving van de plaats van de kerk in de samenleving. De wijze waarop het geloof van de kardinaal doorheen de biografie vorm krijgt is erg inspirerend. Natuurlijk is een biografie van een levende persoon per definitie in meerder opzichten onvolledig. Maar dat doet geen afbreuk aan de grote waarde van dit boek.

Onder de deelnemers aan de stemming wordt een aantal boeken geschonken. De winnaars worden door loting bepaald. Per categorie kan maar één keer worden gestemd. De prijs kadert in de Maand van de spiritualiteit.

De uitreiking van de Prijs voor het religieuze en spirituele boek 2016 vindt plaats op maandag 24 oktober om 14u in de rectorale salons van de KULeuven.

Samenstelling van de onafhankelijke Jury:
Voorzitter: Rik Torfs, rector KULeuven
Ondervoorzitter: Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal
Leden :
Heidi Lenaerts, Radio Klara
Liesbeth Pulinckx, doctoranda
Dirk De Wachter, professor, psychiater, auteur
Peter Malfliet, jeugd en gezinspastoraal
Rik Van Cauwelaert, journalist-columnist
Jan Boulogne; algemeen adviseur UNIZO, secretaris Medianetwerk Plus

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen aan de stemming deelnemen.
U kan éénmalig stemmen.

Breng nu uw stem uit.