BEPAAL MEE WIE DE PUBLIEKSPRIJS VOOR HET SPIRITUELE OF RELIGIEUZE BOEK 2016 WINT!

De jaarlijkse prijs voor het spirituele en religieuze boek is een initiatief van Medianetwerk Plus. Deze uitgeversorganisatie wil de Vlaamse uitgevers en auteurs die in deze nichemarkt inspanningen doen extra ondersteunen en motiveren. Een onafhankelijke jury geleid door de rector van KU Leuven Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke nomineerde voor beide categorieën drie boeken voor de prijs. Uit deze zes boeken kan u twee boeken aanduiden die volgens u de publieksprijs verdienen. U kan stemmen op één boek in elke categorie via een online stemming.

De categorie ‘spiritueel boek’ bekroont de auteur van een boek waarin op een toegankelijke wijze voor een breed publiek wordt bijgedragen tot de zoektocht naar zin, bezinning en bezieling in de huidige samenleving.

 Genomineerd in deze categorie:

loontjens-roaring-nineties-cmyk_webRoaring Nineties
Of hoe de filosofie mijn leven heeft veranderd
Auteur : Jannah Loontjes
Uitgever : Ambo Anthos

In Roaring nineties beschrijft Jannah Loontjens het eind van vorige eeuw, over haar ervaringen in het Haagse kraakpand waar ze met haar moeder woonde, over haar filosofiestudie in New York waar ze les kreeg van Derrida, over haar bijbaantje als gogo-danser in nachtclubs en het poststructuralistische denken dat toen in de mode was. Aan de hand van het werk van Derrida, Baudrillard, Butler en Heidegger laat Loontjens zien hoe grote filosofische kwesties met praktische vragen kunnen samengaan.

Dit boek biedt volgens de jury een boeiende inkijk in de generatie van de jaren 90 en in de keerzijde van de keuzemogelijkheden, de vrijheid, de materiële ruimte om te kiezen en de twijfel over de keuze, de angst voor het definitieve, de ontmanteling van de godsdienst als zekerheid, de filosofie als hulp in de zoektocht….. Boeiend als tijdsbeeld en door de zeer persoonlijke context van de schrijfster, interessant als duiding van de actuele vraag naar zingeving van deze generatie die opgroeiden in de nineties.

dainan-veertig-dagen-cmyk_webVeertig dagen
Mijn zoektocht naar troost
Auteur : Samira Dainan
Uitgever : AMBO ANTHOS

De auteur, schrijfster én zangeres, zoekt na de dood van haar Marokkaanse vader vertroosting voor haar immense verdriet. Een boeiende en oprechte vertelling uit eigen leven van de schrijfster, die veertig dagen rouwt in Marokko en Jeruzalem. Met de dood, de vader, de joodse godsdienst, de moslimtraditie en Jeruzalem in een hoofdrol. De jury beklemtoont dat de schrijfster slaagt er in door een heldere, haast journalistieke verslagstijl de vragen te stellen die er vandaag toe doen. Op verhalende wijze krijgt de lezer een unieke inkijk in de moslim- en joodse traditie.

hr_cov_euthanasie-niet_webEuthanasie: Waarom niet?
Pleidooi voor nuance en niet weten
Auteur : Marc Desmet
Uitgever : LANNOO

Dit boek van jezuïet en palliatieve zorgarts Marc Desmet ademt van de eerste pagina tot de laatste datgene wat de ondertitel beschrijft. Nuance. Vele zinnen beginnen met ‘ik geloof dat het ….’ Anders dan in publieke discours over euthanasie wordt niet polariserend gedacht maar genuanceerd, met veel zorg om wat in een mens omgaat om ja te zeggen of neen tegen het toepassen van euthanasie in zijn of haar leven. De jury waardeert de ruime benadering van het boek. Het geeft een onderbouwde, slimme, genuanceerde beschrijving van alle medische, menselijke, psychische, fysisch praktische, levensbeschouwelijke elementen van wat de auteur ‘lijdensbeëindiging’ noemt. De zingevingsvraag is dan nooit ver weg.


De categorie ‘religieus boek’ bekroont de auteur van een boek waarin de evangelische boodschap centraal staat vanuit een christelijk perspectief, toegankelijk geschreven voor een breed publiek.

Genomineerd in deze categorie:

uit-liefde-voor-de-islamUit Liefde voor de Islam van Paolo Dall’Oglio
In de voetsporen van de in Syrië vermiste jezuïet Paolo Dall’ Oglio
Auteur : Paolo dall’Oglio en Eglantine Gaabaix-Hialé
Uitgever : HALEWIJN

De Italiaanse jezuïet Paolo Dall’ Oglio stichtte in het verlaten klooster van Mar Moussa in Syrië in 1992 een oecumenische en interreligieuze gemeenschap. Zelf zette hij zich lang voordien reeds in voor de dialoog tussen christenen en moslims. In het boek maakt de jezuïet duidelijk waarom hij zijn ziel voor de islam opende en onderzoekt de relatie tussen beide godsdiensten op basis van hoop en niet op basis van wantrouwen. Het boek kwam tot stand met de hulp van de Franse journaliste Gabaix-Hialé die in het klooster twee jaar verbleef. De stilte van de verdwijning van dall’Oglio wordt met dit boek doorbroken De Jury apprecieert de geëngageerde, doorleefde en verantwoorde zoektocht naar de het samen aanwezig zijn van beide godsdiensten in onze samenleving.

waar-blijft-de-kerkWaar blijft de Kerk?
Gedachten over opbouw in tijden van afbraak
Auteur : Erik Borgman
Uitgever : ADVENIAT HALEWIJN

Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie in Tilburg, beschrijft de impasse, de reddingspogingen en de gevoelens van rouw en onverschilligheid van de katholieke kerk in tijden van crisis.Maar de kristenen moeten zich volgens Borgman niet voortdurend afvragen welke taken de kerk ‘nog’ te vervullen heeft. De vraag is: wat wil het zeggen hier en nu teken te zijn en instrument van de liefde van God? De auteur getuigt van een bezield en doorleefd denken over geloof en kerk. Een eerlijk boek, aldus de jury, over de kerk “die krimpt, verdampt en verkruimelt” met een pleidooi voor een “responsieve kerk”. Geen kerk die met alle winden meewaait, maar een die vertrouwensvol zichzelf is. Een inspirerend pleidooi om de “levensvorm” die geloof is opnieuw ter hand nemen.

godfried-danneels_pelckmans-uitgevers_webBiografie Danneels
Auteurs : Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
Uitgever : Pelckmans Uitgevers

De biografie van beide auteurs heeft reeds een bijzonder mooi parcours gelopen in de Belgische en internationale pers. De biografie van Godfried Danneels is een prachtig werkstuk, aldus de jury. De onderzoeksinspanningen van de auteurs, inclusief de vele gesprekken met de kardinaal, leveren een boeiend inzicht in de persoon, zijn rol, het tijdperk en de verschuiving van de plaats van de kerk in de samenleving. De wijze waarop het geloof van de kardinaal doorheen de biografie vorm krijgt is erg inspirerend. Natuurlijk is een biografie van een levende persoon per definitie in meerder opzichten onvolledig. Maar dat doet geen afbreuk aan de grote waarde van dit boek.

Onder de deelnemers aan de stemming wordt een aantal boeken geschonken. De winnaars worden door loting bepaald. Per categorie kan maar één keer worden gestemd. De prijs kadert in de Maand van de spiritualiteit.

De uitreiking van de Prijs voor het religieuze en spirituele boek 2016 vindt plaats op maandag 24 oktober om 14u in de rectorale salons van de KULeuven.

Samenstelling van de onafhankelijke Jury:
Voorzitter: Rik Torfs, rector KULeuven
Ondervoorzitter: Mieke Van Hecke, eredirecteur-generaal
Leden :
Heidi Lenaerts, Radio Klara
Liesbeth Pulinckx, doctoranda
Dirk De Wachter, professor, psychiater, auteur
Peter Malfliet, jeugd en gezinspastoraal
Rik Van Cauwelaert, journalist-columnist
Jan Boulogne; algemeen adviseur UNIZO, secretaris Medianetwerk Plus

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen aan de stemming deelnemen.
U kan éénmalig stemmen.

Breng nu uw stem uit.