ONDERSTEUNING

Medianetwerk Plus behartigt de belangen van de uitgevers van waardegedreven media. De meeste publicaties van onze leden zijn uitgaven van middenveld- en beroepsorganisaties, van social profit organisaties en van vzw’s.

Waarvoor kan u bij ons terecht?:

–  Opleidingen en bijscholingen in het kader van onze Academie van de Periodieke Pers, alle info via www.persacademie.be.

–  Netwerking en ervaringsuitwisseling onder onze leden.

–  Betaalbare posttarieven en het verder ondersteunen van de periodieke pers door de overheden.

–  Onze tussenkomsten bij onder meer bpost voor een kwalitatieve dienstenverlening.

–  Ons advies aan de leden inzake uitgevers- en redactieaangelegenheden.

–  Medianetwerk Flash.

–  De perskaart.

–  Informatie en ledeninfo via onder meer www.medianetwerkplus.be.

Daarom rekenen wij op uw lidmaatschap. De raad van bestuur heeft het lidgeld 2019 bepaald op € 105. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer BE23 7364 0223 2691 EUR van Medianetwerk Plus met vermelding: “Lidgeld 2019”.

Het bedrag voor de administratiekosten per aangevraagde perskaart bedraagt €50 voor uzelf en uw redactionele medewerkers.

De Medianetwerk Plus-perskaarten worden enkel afgeleverd aan uitgevers, journalisten  en mediamedewerkers verbonden aan de door de Medianetwerk Plus-leden uitgegeven media en na betaling van het lidmaatschap en het aantal gewenste perskaarten.