MISSIE

Onze wortels

Medianetwerk Plus, voorheen VUKPP de Vereniging van de Uitgevers van Katholieke Periodieke Pers is een onafhankelijke, open, toekomstgerichte, erkende beroepsorganisatie.
De vereniging is in 1954 opgericht door christelijk georiƫnteerde uitgevers, organisaties, instellingen en hun media-uitgaven.

Onze waarden en identiteit

Medianetwerk Plus steunt zijn werking op christelijk-humanistische en democratische waarden. De organisatie richt zich in het bijzonder naar waardengedreven producenten van kleine en middelgrote periodieke media zowel in print als digitaal, hun redacties en mediaprofessionals. Ze zijn veelal verbonden aan (beroeps)organisaties uit de social-profit en uit het middenveld. De sectororganisatie staat open voor alle uitgevers voor zover ze de waarden, verwoord in deze missie, onderschrijven.

Onze kernopdrachten

De kernopdrachten van Medianetwerk Plus bestaan uit belangenbehartiging bij de overheden en bij de media- en uitgeversector, vertegenwoordiging, netwerking, ervaringsuitwisseling en samenwerking onder de leden bevorderen. De organisatie geeft aan de leden advies en bijstand, bijscholing en dienstverlening gericht op kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Onze democratische structuur

Een voor de doelgroep representatieve raad van bestuur, door de leden democratisch verkozen, leidt Medianetwerk Plus. De sectororganisatie werkt samen met andere organisaties van uitgevers en mediaprofessionals voor zover het de belangen van de leden en de specifieke opdracht ten goede komt en beantwoordt aan onze missie, waarden en doelstellingen.