Publieksprijs Spirituele- en Religieuze boek 2018

Elke jaar organiseert Medianetwerk Plus, de beroepsorganisatie van waardegedreven periodieken, de prijs voor het Spirituele en Religieuze Boek… Daarmee wil de uitgeversorganisatie toonaangevende boeken in deze bijzondere niche voor een breder publiek beter bekend maken en zowel de uitgevers als de auteurs van boeken over zingeving extra ondersteunen. Medianetwerk Plus kiest daarbij bewust voor twee prijzen. Enerzijds een prijs voor het spirituele boek, een werk over zingeving vanuit alle niet- religieuze bronnen en anderzijds een prijs voor het religieuze boek waarin de auteur schrijft over thema’s met wortels in de godsdiensttradities en – praktijk. Boeken uitgegeven door Vlaamse uitgevers in de Nederlandse taal, inclusief vertalingen, fictie en non- fictie komen in aanmerking. Dit jaar hebben 17 uitgevers samen 68 boeken ingediend. Zowat dertig boeken meer dan vorig jaar. De jury, voorgezeten door professor Rik Torfs selecteerde daaruit voor elke categorie 5 genomineerden: Via de site www.prijsreligieuzespiritueleboek.be kunnen de lezers vanaf nu ook stemmen voor de publieksprijs tot en met 28 oktober 2018. De winnaars worden bekend gemaakt op met de uitreiking van de prijzen aan de winnaars op 9 november, in de namiddag tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen.